Podczas pierwszego zebrania w nowym 2017 roku, wybraliśmy nowy zarząd jak również przedstawicieli komisji rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 

 • Przewodniczący – Mariusz Gontarczyk
 • Wiceprzewodniczący – Dariusz Kaczanowski
 • Sekretarz – Michał Stelmach
 • Skarbnik – Leszek Kamiński
 • Członkowie:
  • Jerzy Jankowski
  • Michał Tkacz
  • Mariusz Koźbiał
  • Cezary Kilar
  • Maciej Widawski
  • Marcin Zawiślański

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

 • Przewodniczący – Bogumił Sip
 • Wiceprzewodnicząca – Marzena Galantowicz
 • Członek – Kamil Wykrętowicz