Podczas zebrania w  2020 roku, wybraliśmy nowy zarząd jak również przedstawicieli komisji rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 

 • Przewodniczący – Dariusz Kaczanowski
 • Wiceprzewodniczący – Mariusz Gontarczyk
 • Sekretarz – Katarzyna Kilar
 • Skarbnik – Leszek Kamiński
 • Członkowie:
  • Adam Sankowski
  • Mariusz Koźbiał
  • Jerzy Jankowski

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 

 • Przewodniczący – Michał Stelmach
 • Wiceprzewodnicząca – Kamil Przybyłowski
 • Członek – Mateusz Minkowski