„NOWY ŻYRARDÓW”

2014

 

„NOWY ŻYRARDÓW” powstał z inicjatywy osób, które zainicjowały i uczestniczyły w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta – Andrzeja Wilka popieranego przez PO.

 

„NOWY ŻYRARDÓW” wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec obecnej sytuacji miasta, której symbolami są: doprowadzenie do zadłużenia, brak perspektyw i korzyści „dla swoich”.

 

„NOWY ŻYRARDÓW” oznacza nową jakość w życiu publicznym – wiarygodność i kompetencje – oraz nowe otwarcie – wystawimy kandydatów do rady miasta i powiatu oraz kandydata na prezydenta.

 

„NOWY ŻYRARDÓW” to gwarancja realizacji tego, o czym inni tylko mówią albo wprost negują, tj. głębokich, ale niezbędnych zmian w sposobie zarządzania miastem.

 

„NOWY ŻYRARDÓW” posiada realny program wyborczy, który chcemy współtworzyć i realizować razem z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami społeczno-gospodarczymi.

 

Polityka rozwoju Żyrardowa musi być zrozumiała dla mieszkańców, ale przede wszystkim możliwa do zrealizowania. Nie stać nas na eksperymenty i kolejne obietnice bez pokrycia. Potrzebujemy konkretnych działań, które naprawią sytuację finansową miasta oraz spowodują, iż potencjał tkwiący w Żyrardowie zacznie być w końcu wykorzystywany. Dlatego proponujemy Państwu naszą Deklarację Programową, która nie jest dokumentem zamkniętym – jesteśmy otwarci na dobre pomysły i rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

 

1. Weryfikacja kadr, zmniejszenie zatrudnienia w UM;

2. Połączenie spółek: AQUA z OSiR oraz TBS z PGM,

3. Zerwanie umowy ze szkołą Wajdy;

4. Likwidacja „Murowanych Klimatów”, brak dofinansowywania lokalnych mediów;

5. Zlecenie zewnętrznego audytu;

6. Wprowadzenie budżetu zadaniowego oraz budżetu obywatelskiego;

7. Jasne zasady udzielania pomocy lokalnym przedsiębiorcom;

8. Weryfikacja umowy PEC-Geotermia;

9. Zmiana lokalizacji nowego cmentarza;

10. Zablokowanie lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych;

11. Stopniowa obniżka podatków i opłat (uzależniona od kondycji finansowej miasta);

12. Utrzymanie nakładów na edukację, stabilność wypłaty świadczeń;

13. Urząd przyjazny dla mieszkańców (odpowiedzialność za decyzje, 2x w tygodniu urząd otwarty do godz. 20.00); 

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

 

1. Pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych przy współpracy z sąsiednimi gminami;

2. Poprawa jakości dróg (utwardzenie), realizacja Planu Drogowego;

3. Umożliwienie działalności innych przewoźników w transporcie miejskim;

4. Stałe komunikowanie się z mieszkańcami, wspieranie inicjatyw, współpraca ze środowiskami społecznymi i gospodarczymi;

5. Budowa budynku socjalnego;

6. Budowa żłobka i przedszkola;

7. Zadaszenie Orlika przy ZSP nr 1;

8. Poprawa bazy wypoczynkowej nad Zalewem;

9. Zainicjowanie programu budowy hal sportowych przy szkołach,

10. Wspieranie imprez kulturalnych;

11. Utworzenie programu wsparcia dla rodzin wielodzietnych, młodzieży oraz osób starszych (np. zniżki na bilety komunikacji miejskiej, na basen, kino);

12. Zagospodarowanie Parku Leśnego przy ul. Procnera;

13. Budowa placu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Wschód;

14. Modernizacja miejskiego targowiska;