Michał Tkacz Radny NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 podczas Sesji Rady Miasta Żyrardowa wystosował pytanie do Prezydenta Miasta dotyczące terminu remontu chodnika zlokalizowanego przy ulicy Leszno na odcinku od ul. Jasnej do rowu burzowego nr 51 (chodnik wzdłuż Miejskiego Przedszkola nr 5)

Michał Tkacz Radny NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 podczas Sesji Rady Miasta Żyrardowa wystosował pytanie do Prezydenta Miasta dotyczące terminu remontu chodnika zlokalizowanego przy ulicy Leszno na odcinku od ul. Jasnej do rowu burzowego nr 51 (chodnik wzdłuż Miejskiego Przedszkola nr 5)

Zgodnie ze złożoną obietnicą mieszkańcom samorządu oraz ustaleniami do budżetu na rok 2018 Prezydent deklarował remont wyżej wymienionego chodnika. Czekamy zatem na odpowiedź kiedy zostanie wyłoniony wykonawca i mieszkańcy Żyrardowa będą mogli bezpiecznie spacerować...
Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński reprezentujący Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 złożył wniosek do Prezydenta Miasta Żyrardowa o remont chodnika przy Miejskiej Bibliotece(ulica Mostowa).

Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński reprezentujący Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 złożył wniosek do Prezydenta Miasta Żyrardowa o remont chodnika przy Miejskiej Bibliotece(ulica Mostowa).

Stan chodnika który przedstawiają poniższe zdjęcia jest katastrofalny, a tym szlakiem codziennie podążają nie tylko mieszkańcy do biblioteki, ale również pacjenci do przychodni. Liczymy, że reakcja Pana Prezydenta będzie natychmiastowa i już niedługo mieszkańcy...
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Marcina Rosińskiego punkt dotyczący Żyrardowskiej Karty Mieszkańca został zdjęty z porządku obrad LVI Sesji Rady Miasta Żyrardowa i przekazany pod dalsze prace poprzez konsultacje społeczne i prace w komisjach.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Marcina Rosińskiego punkt dotyczący Żyrardowskiej Karty Mieszkańca został zdjęty z porządku obrad LVI Sesji Rady Miasta Żyrardowa i przekazany pod dalsze prace poprzez konsultacje społeczne i prace w komisjach.

Mając na uwadze duże zaangażowanie mieszkańców i opinię prawną chcemy by w trakcie najbliższych tygodni wszyscy zainteresowani tą formą wzmocnienia potencjału demograficznego w Żyrardowie mogli wypowiedzieć się na temat zaproponowanego projektu uchwały i przedstawić...