Szanowni Mieszkańcy Żyrardowa

 

W związku z zaistniałymi okolicznościami, które stawiają nasze miasto Żyrardów w „złym świetle” pragniemy jako Stowarzyszenie Nowy Żyrardów odnieść się do tych wydarzeń.
Na samym początku pragniemy przypomnieć Państwu, że przez 3 lata razem z Prezydentem Wojciechem J. byliśmy w koalicji, której zadaniem było dokonanie naprawy finansów oraz unowocześnienie naszego miasta zgodnie ze złożonymi obietnicami i Państwa oczekiwaniami. Wspólnie z Prezydentem Miasta realizowaliśmy wizję miasta zrewitalizowanego, nowoczesnego a przede wszystkim przyjaznego dla jego mieszkańców. Wspólnymi siłami walczyliśmy o takie inwestycje jak: Zalew Żyrardowski, Eko Park, Park Seniora, budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego oraz budowę i remonty dróg (ul. Żeromskiego, ul. Bohaterów Warszawy i innych ujętych w planie drogowym z 2012r.). Zgodnie z podziałem władzy Prezydent Miasta bez zgody Rady Miasta nie byłby w stanie realizować wyżej wymienionych inwestycji. Często mimo rozbieżności zdań, wspólnie osiągaliśmy kompromis, który miał służyć mieszkańcom naszego miasta.
Jednakże ostatnie wydarzenia położyły cień na naszym mieście..
Przede wszystkim, jako Stowarzyszenie Nowy Żyrardów pragniemy Państwa poinformować, że STANOWCZO ODCINAMY SIĘ od postępowania prowadzonego przeciwko Prezydentowi Miasta Żyrardowa!. Wszelkie próby uwikłania członków Stowarzyszenia Nowy Żyrardów, których liderem jest Pan Dariusz Kaczanowski, osoba pełniąca funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta, jest typową GRĄ POLITYCZNĄ nakierowaną na dyskryminację i zniesławienie, co przełożyć się ma na umniejszenie naszego wkładu w rozwój miasta. Brak porozumienia z Prezydentem jest widoczny i odczuwalny od dłuższego czasu.
Od dłuższego czasu informowaliśmy opinię publiczną o „złym kierunku i złych decyzjach” podejmowanych przez Prezydenta, za co publicznie byliśmy „osądzani i szykanowani”.
Prowadzona nagonka na członków, a przede wszystkim Radnych Stowarzyszenia Nowy Żyrardów jest BEZPARDONOWĄ grą polityczną mającą na celu odwrócenie uwagi od poczynań i decyzji Prezydenta Miasta Żyrardowa, których efektem są zarzuty przedstawione przez Prokuraturę na podstawie śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne od 2017 roku. Sprawa jest bardzo poważna „Sąd potwierdził w sobotę, że dokonane ustalenia i zgromadzony materiał potwierdzają zasadność zarzutów stawianych podejrzanemu” – powiedział w sobotę PAP prokurator M. Meler.
Nie mniej mamy wielką nadzieje, że Prezydent Żyrardowa jest niewinny. Trudna do wyobrażenia jest sytuacja, w której Prezydent Miasta przekazuje istotne informacje dotyczące przetargu – ilość potencjalnych zainteresowanych i taktykę, która miała być przyjęta w licytacji a w zamian przyjmuje łapówkę w kwocie 80 tys. złotych.
Różnimy się z Prezydentem w wielu sprawach, inaczej widzimy dbanie o promocję miasta, ale Żyrardów potrzebuję spokoju a nie afer i wstydu na cały kraj. Ubolewamy nad faktem, że ostatnie dni przyniosły ogromną stratę wizerunkową dla Miasta Żyrardowa. Jednakże zapewniamy, że CAŁKOWICIE ODCINAMY SIĘ od tego typu działań i zobowiązujemy się do dalszej, ciężkiej (miejmy nadzieje nadal skutecznej), pracy na rzecz Miasta i Mieszkańców.
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione zarzuty nie wpłyną, w dłuższej perspektywie czasu na wizerunek naszego miasta a nasze Stowarzyszenie nadal będzie mogło transparentnie realizować swój program promocji i rozwoju Miasta.