Marcin Zawiślański po konsultacji z nauczycielami wychowania fizycznego złożył wniosek do Prezydenta Miasta o przeznaczenie dodatkowych 15 tys. złotych na nagrody dla szkół biorących udział w Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiadzie Sportowej.
Dotychczasowe zaangażowanie szkół w tą formę rywalizacji widoczne jest gołym okiem więc zasadne jest podniesienie kwoty na nagrody dla szkół oraz indywidualne nagradzanie najlepszych zawodniczek i zawodników biorących udział w Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiadzie Sportowej.
W otrzymanym piśmie od Zastępcy Prezydenta Dariusza Kaczanowskiego czytamy, że w budżecie zostały przesunięte dodatkowe środki i już w następnej edycji Miejskiej Międzyszkolnej Olimpiadzie Sportowej żyrardowskie dzieci i szkoły otrzymają dodatkowe nagrody indywidualne i sprzęt sportowy. Dziękujemy za przychylenie się do wniosku radnego Marcina Zawiślańskiego a żyrardowskiej młodzieży życzymy dalszych sukcesów w sportowej rywalizacji.