Poniżej treść wniosku:
„Szanowny Panie Prezydencie,
Jakie kroki podjął Pan w związku z nieprawnym wejściem w posiadanie i udostępnieniem na Sesji Rady Miasta przez radnego Marka Trelińskiego materiałów z klauzulą poufności? Dotyczy umowy, która była w posiadaniu Centrum Kultury”.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu, na którym poinformujemy o odpowiedzi na ten wniosek.