Podczas czwartkowej Sesji RMŻ w imieniu klubu radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński złożył wniosek zmieniający uchwałę budżetową. Uzasadnieniem wniosku było pismo złożone przez zarząd Fundacji ArtHolding dotyczące rezygnacji ze współpracy z Miastem w organizacji Festiwalu Gwiazd z powodu braku działań Centrum Kultury wynikających z wygranego przez Fundację przetargu. W związku z tym zaproponowane zostały następujące zmiany:
– po stronie wydatków zmniejszyć dotację Centrum Kultury w kwocie 350 tys. złotych;
– zwiększyć wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych o kwotę 100 000 złotych (wymiana okien);
– zwiększyć wydatki na realizację projektu e-dziennik w szkołach podstawowych w kwocie 220 000 złotych;
– zwiększyć wydatki na zakup monitoringu jakości powietrza w kwocie 30 000 złotych;
W poniedziałek podczas drugiej części obrad radny prezydenckiego Stowarzyszenia Przymierze dla Żyrardowa – Marek Treliński poinformował, że złożył wniosek do RIO o unieważnienie powyższej przyjętej uchwały. Warto przypomnieć, że radny kilka miesięcy temu zwracał się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o uruchomienie w szkołach platformy e-dziennik. Równie pilne są potrzeby mieszkaniowe, nie mówiąc już o wydatkach na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Trudno uwierzyć w to, że radni z PdŻ nagle pokochali Festiwal Gwiazd. O wiele łatwiej uwierzyć w to, że powodem tego jest inna przyczyna. Czyżby wydatki na organizację Święta Lnu były aż tak wysokie, że pochłonęły one i pieniądze przeznaczone na Festiwal Gwiazd?