„W wyniku braku otwartego kontaktu z Prezydentem i Centrum Kultury Festiwal nie zostanie w tym roku zrealizowany przy współpracy z władzami miasta. Fala nienawiści i hejtu jaka pojawiła się w kierunku tego wydarzenia jest zatrważająca. W tym roku sprawa Festiwalu stała się kwestią polityczną, to poniżające i absurdalne, że sprawy kultury, sztuki i edukacji zostały upolitycznione w tak obrzydliwej formie”.
W wyniku tego oświadczenia w budżecie „uwolniła” się kwota 350 tys. złotych i w imieniu klubu radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński złożył wniosek zmieniający uchwałę budżetową. W związku z pismem dotyczącym Festiwalu zaproponowane zostały następujące zmiany:
– po stronie wydatków zmniejszyć dotację Centrum Kultury w kwocie 350 tys. złotych
– zwiększy wydatki w formie remontów zasobów mieszkaniowych o kwotę 100 000 złotych na wymianę okien
– zwiększyć wydatki na realizację projektu E-Dziennik w szkołach podstawowych w kwocie 220 000 złotych
– zwiększyć wydatki na zakup monitoringu jakości powietrza w kwocie 30 000 złotych

Po burzliwej dyskusji wniosek został poddany pod głosowanie. 8 głosami „za” wniosek zyskał aprobatę Rady Miasta Żyrardowa. Zaskoczyła nas decyzja kilku radnych którzy od pewnego czasu „hejtowali” Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd oraz działania radnych klubu NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15. Mamy tu na myśli m.in.:
– Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Roberta Rybickiego, który wstrzymał się od głosu gdy na remonty w zasobach mieszkaniowych przekazywane są dodatkowe środki finansowe w wysokości 100 000 złotych
– Radnego Arkadiusza Rzepeckiego, który zagłosował „przeciw” wnioskowi a na jednej z sesji w tym roku chciał, by Urząd przeznaczył dodatkowe środki na oświatę
– Prezydenckie Stowarzyszenie Przymierze dla Żyrardowa które zagłosowało „przeciw” wnioskowi, a na poprzedniej Sesji RMŻ jeden z członków wspomnianego stowarzyszenia „hejtował” z mównicy organizacje Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd z budżetu Miasta

Działania i decyzje podejmowane podczas głosowań radnych z otoczenia Prezydenta Jasińskiego zmieniają się z sesji na sesję. Widać, że zbliża się okres wyborczy i radni walczą o przychylność Prezydenta, ale czy musi się to odbywać kosztem mieszkańców?
Odpowiedź pozostawiamy Wam, poniżej publikujemy pobrane z portalu E-Sesja zestawienie głosowania nad złożonym wnioskiem przez klub radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15.