Oczekujemy, że Prezydent Miasta udzieli jasnych i konkretnych odpowiedzi na zadane pytania które dotyczą m.in. źródeł finansowania, ujawnienia osób które prowadzą ten profil oraz umów na podstawie których ten profil jest prowadzony.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na którym opublikujemy otrzymaną odpowiedź.