16 kwietnia 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o wszczęciu postępowania przetargowego na świadczenie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2023 r. usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rzecz Miasta Żyrardów.
Ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) możemy dowiedzieć się jakie warunki muszą spełniać autobusy, które od 1 września powinny pojawić się na żyrardowskich drogach. Poniżej opisujemy kilka najważniejszych punktów:
1. Rok produkcji środków transportu: Od początku realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej dwa autobusy obsługujące linie, będą fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w styczniu 2018 roku, przy czym pozostałe tymczasowe pojazdy powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w styczniu 2016 roku. Docelowo od 15 grudnia 2018 roku po żyrardowskich drogach powinny jeździć autobusy fabrycznie nowe. Zastanawia nas adnotacja dotycząca pojęcia pojazdu fabrycznie nowego w SIWZ brzmi on następująco: „Przez fabrycznie nowy pojazd rozumie się pojazd, który wcześniej nie był wykorzystywany do wykonywania przewozów, którego przebieg (tzw. Przebieg techniczny) nie przekracza 6000km”. W naszej ocenie pojazd fabrycznie nowy nie powinien mieć więcej niż 50-100km przebiegu – jeśli pojazd nie mógł być wcześniej wykorzystywany do świadczenia usług przewozu to skąd miałby mieć już nawet 6000km przebiegu? Transport między fabryką, a Żyrardowem powinien odbyć się przy użyciu specjalistycznego środka transportu.
2. Malowanie autobusów – tabor pomalowany na biało. Czy taki kolor wpisze się w obecną kolorystę miasta? Czy wykonawca będzie w stanie utrzymać pojazdy w takim stanie podczas okresu jesienno-zimowego by nie „szpeciły” one swoim wyglądem?
3. Charakterystyka pojazdów: 100% pojazdów musi być niskopodłogowych, brak stopni w drzwiach wszystkich autobusów, wszystkie fabrycznie nowe autobusy muszą spełniać normę spalin EURO 6 (autobusy tymczasowe/rezerwowe – emisja spalin co najmniej EURO 5).
Łączna liczba miejsc (siedzące + stojące) min. 55 przy wskaźniku napełnienia 6,7 osoby/m2
Liczba miejsc siedzących: 20 pełnowymiarowych miejsc, 1 miejsce w każdym autobusie na wózek dziecięcy/inwalidzki. Wszystkie pojazdy fabrycznie nowe muszą być wyposażone w rampę uchylną ręcznie odkładaną lub mechanicznie w drzwiach prowadzących do wydzielonego stanowiska do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Przycisk „STOP” – na żądanie. Wentylacja przestrzeni ładunkowej – ogrzewanie i klimatyzacja. Wszystkie autobusy muszą być wyposażone w jedno automatyczne urządzenie umożliwiające sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych płatnymi monetami, kartą płatniczą lub kredytową. Wszystkie autobusy muszą być wyposażone nie mniej niż w dwa kasowniki na karty zbliżeniowe i bilet papierowy. Pojazdy muszą by wyposażone w system GPS, który umożliwi wykonawcy i zamawiającemu śledzenie pojazdu, dane muszą być przechowywane przez minimum 12 miesięcy od zarejestrowania pozycji. Pojazdy muszą być też wyposażone w kamery.

5 czerwca odbyło się otwarcie ofert i do Urzędu Miasta wpłynęła jedna oferta złożona przez konsorcjum PKS Grodzisk Mazowiecki i PKS Gostynin. W opublikowanej informacji z otwarcia ofert czytamy, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę blisko 15 mln złotych, a złożona oferta opiewa na ponad 17,7 mln złotych. Czy przetarg zostanie unieważniony i wszczęty ponownie? Czy Prezydent przyjmie złożoną ofertę i po raz kolejny na żyrardowskich drogach zobaczymy autobusy PKS-u z Grodziska Mazowieckiego?
Dziwi nas, że przetarg został wszczęty tak późno, do końca umowy pozostaje mało czasu i jeżeli cała procedura przetargu potrwa tak długo jak obecna to może okazać się, że 1 września mieszkańcy miasta mogą nie mieć czym dojechać do stacji PKP, targowiska miejskiego czy szkoły.
Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na którym będziemy informować o dalszych losach żyrardowskiej komunikacji miejskiej.

Foto: Życie Żyrardowa