Wiceprzewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Mariusz Koźbiał reprezentujący Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 złożył wniosek do Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska o umieszczenie w planie drogowym i utwardzenie metodą lekką (kruszywo + asfalt) niżej wymienionych dróg:
– ul. M. Anielewicza
ul. Warszawska
– ul. Gen. S. Grota-Roweckiego II etap
– ul. Kosmonautów
– ul. Grenadierów
– ul. Gen. L. Okulickiego
– ul. Spacerowa II etap
– ul. Zwycięstwa
– ul. Dmowskiego
– ul. A. Głowackiego

We wniosku czytany:
„Po rozmowach z mieszkańcami na spotkaniu samorządu nr 8, mieszkańcy są zainteresowani tego typu drogami. Oczywiście w miarę możliwości budżetowych w następnych etapach wymiana na drogi pełnowartościowe (chodniki + kanalizacja deszczowa). Z uwagi na zapewnienie możliwości długiej trwałości utwardzenia dróg, proszę o wykonanie z warstwy kruszywa o grubości nie mniejszej niż 20 cm i nakładki asfaltowej. Proszę jednocześnie aby planując roboty korytowe, mieć na uwadze usytuowanie wysokościowe istniejących zjazdów do posesji.”