Zgodnie ze wzorem z Mistrzostw Europy we Francji w 2016 r. Radny NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 – Marcin Zawiślański, zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Żyrardowa o organizacje Miejskiej Strefy Kibica aby mieszkańcy miasta wspólnymi siłami mogli wspierać naszych reprezentantów.

Z przeprowadzonych rozmów pomysł ten uzyskał pozytywną aprobatę Prezydenta i został przekazany Wydziałowi Promocji do organizacji. Mieszkańcy poprzez przeprowadzoną ankietę wybrali Lodowisko AQUA jako najlepsze miejsce do organizacji Miejskiej Strefy.

Czego możemy się spodziewać w tym miejscu?!
Z informacji radnego Marcina Zawiślańskiego, który jako Inicjator i Pomysłodawca tego wydarzenia, na bieżąco jest w kontakcie w Wydziałem Promocji, dowiedzieliśmy się, że w Miejskiej Strefie Kibica wszystkie mecze (oby jak najwięcej ) obejrzeć będziemy mogli na ok. 10 metrowym telebimie oraz dwóch telewizorach plazmowych. Ponadto będą wydzielone strefy:
– dla małych dzieci, gdzie rodzice z pociechami będą mogli na “piłkarskich pufach” obejrzeć mecze,
– strefa seniorów gdzie będzie można usiąść na krzesłach bądź stać i oglądać mecze,
– strefa bufetowa gdzie będzie można zakupić produkty spożywcze,
– Strefa rozrywki tj: malowanych buziek, zabawy.

Oczywiście wejście do Miejskiej Strefy Kibica jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE a nad naszym bezpieczeństwem czuwały będą służby miejskie oraz wyspecjalizowany ochrona.