Zgodnie ze złożoną obietnicą mieszkańcom samorządu oraz ustaleniami do budżetu na rok 2018 Prezydent deklarował remont wyżej wymienionego chodnika. Czekamy zatem na odpowiedź kiedy zostanie wyłoniony wykonawca i mieszkańcy Żyrardowa będą mogli bezpiecznie spacerować tym chodnikiem.