Podczas LVI Sesji Rady Miasta Żyrardowa która odbędzie się w czwartek 24 maja, Rada Miasta pochyli się nad projektem uchwały przedłożonym przez Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 dotyczącym wprowadzenia Żyrardowskiej Karty Mieszkańca.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia potencjału demograficznego Żyrardowa, a także stwarzania jak najlepszych warunków do korzystania przez osoby odprowadzające podatki w Żyrardowie, z usług publicznych, oferty edukacyjnej, sportowej, kulturalnej funkcjonujących w naszym mieście instytucji oraz innych usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne.
Koszty prowadzenia programu w 2018 roku będą zależeć od zainteresowania. Program możliwy jest do sfinansowania ze środków osób, które postanowiły przystąpić do Żyrardowskiej Karty Mieszkańca i odprowadzać swoje podatki w Żyrardowie. Karta Mieszkańca dzięki dużym możliwościom rozwoju programu może stanowić ważny element poprawy jakości życia mieszkańców i umacniania ich tożsamości lokalnej.
Zgodnie z projektem uchwały Żyrardowska Karta Mieszkańca uprawniać będzie do:
– 100% zniżki od obowiązujących cen na zakup biletu wstępu na teren Zalewu Żyrardowskiego
– 15% zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnego biletu jednorazowego lub miesięcznego uprawniającego do przejazdu komunikacją miejską
– 15% zniżki od obowiązujących cen na zakup normalnego biletu jednorazowego lub karnetu uprawniającego do korzystania z oferty własnej Centrum Kultury w Żyrardowie
– 15% od obowiązujących cen przy zakupie normalnych biletów jednorazowych lub karnetów na pływalnię oraz na lodowisko w obiektach AQUA Żyrardów
– pierwszeństwo w przyjęciu ich dzieci do żłobka, przedszkoli, i szkół prowadzonych przez Gminę Żyrardów z uwzględnieniem odręcznych przepisów

W formie zdjęć publikujemy treść projektu uchwały oraz regulaminu, który zostanie przedstawiony podczas czwartkowej Sesji Rady Miasta Żyrardowa.
Zapraszamy do udostępniania i komentowania 👍😀