„Pytanie do p. Daniela Jarosza p.o. Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie,
W interpelacji do Prezydenta Miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego pytałem o przeciąganie decyzji z podpisaniem umowy o organizację Festiwalu. Pan prezydent stwierdził, że wszelkie pytania dotyczące tego postępowania, w tym także ewentualne wnioski o udostępnienie związanych z tym dokumentów, należy kierować bezpośrednio do p.o. Dyrektora Centrum Kultury p. Daniela Jarosza.
Zatem pytam Panie Dyrektorze:
1. Czy Centrum Kultury zamawiało zewnętrzną niezależną ekspertyzę Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie tego dokumentu.
2. Kiedy zamierza Pan podpisać umowę na organizację Festiwalu w 2018r. z fundacją ArtHolding?
3. Czy decyzje w wyżej wymienionych sprawach podejmuje Pan osobiście, czy wspólnie z Prezydentem Miasta?”

Czy tym razem radny Jerzy Jankowski otrzyma jasną odpowiedź? Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na którym opublikujemy otrzymaną odpowiedź.

Foto: profil Festiwal Sztuk Miasto Gwiazd – portal Facebook