„Panie Prezydencie,
Zgłaszam swoje zaniepokojenie w związku z opóźniającymi się decyzjami dotyczącymi współfinansowania Festiwalu Miasto Gwiazd w 2018 roku. Podczas uchwalania budżetu na rok 2018 zapadły decyzje w sprawie współfinansowania festiwalu, został rozpisany konkurs, który rozstrzygnięto w ten sposób, że organizatorem będzie Fundacja ArtHolding. Do dnia dzisiejszego nie jest podpisana umowa z organizatorami Festiwalu, mnożone są problemy ponoć przeszkadzające w podpisaniu umowy. Miała być zamówiona zewnętrzna opinia prawna. Mam pytanie:
1. Czy taka opinia zewnętrzna została sporządzona(dokonana) i czy można poznać jej treść?
2. Czy Pan Prezydent ocenia dotychczasowe dziewięć edycji Festiwalu za udane, skutecznie promujące nasze miasto i potrzebne?”
Odpowiedź Prezydenta Miasta zostanie publikowana na łamach naszego profilu.