Podczas ostatniej sesji RMŻ radny Jerzy Jankowski zwrócił się z pytaniem do Prezydenta Miasta dotyczącym powrotu do kalendarza imprez Europejskich Dni Dziedzictwa.

„Panie Prezydencie,
Na komisji Kultury i Promocji Miasta p. Daniel Jarosz dyrektor Wydziału Promocji Miasta przedstawił plany dotyczące kultury i promocji miasta. Między innymi przedstawił punkt dotyczący powrotu Europejskich Dni Dziedzictwa we wrześniu 2018 roku. Czy prawdą jest, że Europejskie Dni Dziedzictwa wracają do kalendarza wydarzeń, skąd środki na ich organizację?”.

Czekamy zatem na odpowiedź Prezydenta Żyrardowa, oczywiście opublikujemy ją na łamach naszego profilu.

Foto: edd.nid.pl