Liczymy na kolejne dotacje na żyrardowski sport
Marcin Zawiślański złożył wniosek do prezydenta miasta Żyrardowa o podjęcie działań w sprawie przystąpienia do programu “Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”. Wierzymy, że Żyrardów otrzyma dodatkowe fundusze i stadion przy ulicy Piastowskiej zostanie poddany potrzebnej modernizacji.