W niedzielę 4 marca odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Punktualnie o godzinie 11 na Placu Jana Pawła II Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Dla uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych salwę honorową wykonali żołnierze 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Sochaczewa.
Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani udali się pod Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej gdzie złożyli kwiaty. Kolejnym etapem miejskich uroczystości było przejście pod budynek dawnej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa w celu złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą Miejsce Kaźni Patriotów Polskich.