2 grudnia został podpisany list intencyjny w formie Aktu inicjującego uczynienie z Żyrardowa miasta Kultury, Edukacji i Sztuki.
Sygnatariuszami tego porozumienia są profesorowie uczelni artystycznych:
– prof. Jan Tutaj – ASP Kraków,
– prof. Mariusz Białecki – ASP Gdańsk,
– prof. Piotr Karczewski – ASP Łódź, 
– prof. Artur Krajewski – ASP Warszawa,
– prof. Marian Waldemar Kuczma – ASP Wrocław,
– prof. Andrzej Strzelecki – Akademia Teatralna Warszawa.
Ze strony miasta podpis złożył Wojciech Jasiński Prezydent Żyrardowa, zastępca prezydenta Dariusz Kaczanowski, radny RMŻ Jerzy Jankowski
Ze strony parlamentarzystów podpis złożył poseł Robert Kołakowski – członek sejmowej komisji kultury i środków przekazu, a także Marta Olbryś – reprezentantka Fundacji Kultury i Sztuki ArtHOLDING.

foto: fb Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Żyrardówa