Inicjatywy lokalne cieszą się coraz większą popularnością

Rozmowa z Mariuszem Koźbiałem – radnym Rady Miasta Żyrardowa oraz przewodniczącym Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

– Inicjatywy lokalne są propozycją która ma na celu pobudzić aktywność społeczną mieszkańców miasta. Już po raz drugi, mieszkańcy mogą realizować własne projekty inwestycyjne. Proszę zatem o krótkie podsumowanie tego co udało się przez te 1,5 roku zrobić.

– Inicjatywy lokalne cieszą na w Żyrardowie coraz większą popularnością. Przez te niespełna dwa lata trwania programu, wpłynęły 52 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymały 43. Osiem wniosków, które nie otrzymały dofinansowania, nie spełniło wymogów formalnych, zgodnych z uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 roku. Wszystkie zatwierdzone do realizacji przedsięwzięcia mają charakter celu publicznego i zaplanowane są w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania wnioskodawców, np. budowa placu zabaw, urządzanie terenów zieleni czy rekreacyjnych, budowa oświetlenia ulicznego, zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego. Może to być także remont lub modernizacja istniejącej już infrastruktury służącej celom społecznym.

– Proszę powiedzieć, jakie inicjatywy cieszą się największą popularnością wśród mieszkańców Żyrardowa?

– Zdecydowanie, największym zainteresowaniem cieszą się prace związane z oświetleniem ulic. W tym przypadku aż 31 wniosków dostało dofinansowanie. Na drugim miejscu znajdują się siłownie plenerowe. Pozostałe wnioski dotyczyły głównie zagospodarowania terenów zielonych. W ubiegłym roku na dofinansowanie wniosków przeznaczono kwotę wielkości 500 tysięcy zł. Dzięki tym środkom udało się wykonać m.in. rewitalizację obiektu rekreacyjno – sportowego przy Oratorium, oświetlenie ulicy Wypoczynkowej, na odcinku od ulicy Świerkowej do ulicy Żeromskiego, modernizacje placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim, wykonanie ciągów pieszych przy ulicy Mireckiego 60 bl. 3.
Od początku bieżącego roku, w sprawie dofinansowania odbyły się trzy komisje. Na pierwszej z nich dofinansowanie otrzymała jedna inicjatywa. Na drugiej, na 20 złożonych wniosków, dofinansowanie otrzymało 15, a na trzeciej na 15 wniosków dofinansowanie otrzymało 13. Jak już wcześniej powiedziałem, dofinansowanie nie otrzymały tylko te wnioski które nie spełniły wymogów formalnych, zgodnych z uchwała Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2016 roku.
Dzięki dofinansowaniu udało się wykonać m.in. budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Jana Brzechwy, rozbudowę siłowni plenerowej w Parku Leśnym przy ulicy Procnera, projekt i budowę nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicy Podmiejskiej, budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Holca do ulicy Zacisznej, budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Staszica czy też wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie Miejskiego Ogródka Jordanowskiego przy ulicy Reymonta w Żyrardowie.

– W ubiegłym roku na dofinansowanie wniosków przeznaczono kwotę 500 tyś złotych. Jak pod względem finansowym wygląda sytuacja w 2017 roku?

– Widać wyraźnie, że pomysł inicjatyw lokalnych cieszy się dużą popularnością i z roku na rok jest coraz więcej wniosków mieszkańców. W związku z tym zwiększyliśmy kwoty przeznaczone na te inicjatywy do 700 tysięcy zł. Przez dwa lata trwania programu, lokalne inicjatywy zostały dofinansowane kwotą 1.200.000 zł. Dzięki tej zwiększonej kwocie udało nam się zaakceptować do realizacji o kilkanaście wniosków więcej niż w roku ubiegłym. Warto podkreślić to, że realizacja wniosków w ramach inicjatyw lokalnych to nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkańców ale i wspaniała forma aktywizacji. Mieszkańcy mają bowiem po raz pierwszy możliwość bezpośredniego decydowania o tym co by chcieli zrobić w swoim najbliższym otoczeniu.

– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów i jeszcze większego zainteresowania mieszkańców inicjatywami lokalnymi.