Na początku lipca informowaliśmy o złożonym wniosku do Prezydenta Miasta Żyrardowa przez radnego Marcina Zawiślańskiego w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Mireckiego. Urząd Miasta zajął się sprawą i jet w trakcie przygotowania analizy bezpieczeństwa na przedmiotowym przejściu dla pieszych. Liczymy że przeprowadzona analiza potwierdzi zasadność modernizacji tego przejścia i już niedługo mieszkańcy naszego miasta będą mogli korzystać ze zmodernizowanego i dostosowanego do zwiększonego ruchu pojazdów przejścia dla pieszych.