Wniosek zawierał następujące pytania:
1. Jaka jest wydajność suszarni?
2. Jaka ilość odpadów została wysuszona (przetworzona) od momentu jej powstania?
3. Jaka jest moc przerobowa suszarni?
4. Jakie zyski/straty wygenerowano w związku z prowadzeniem suszarni?
5. Czy wszystkie odpady z oczyszczalni zostały wysuszone?

Czekamy zatem na odpowiedź ze strony Prezydenta Wojciecha Jasińskiego. Gdy tylko ją otrzymamy, zostanie opublikowana na łamach naszego profilu na portalu facebook.

foto: PGK Żyrardów