Michał Tkacz reprezentujący Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 Żyrardów na ostatniej Sesji RMŻ złożył wniosek do Prezydenta Miasta Żyrardowa o udzielenie informacji dotyczącej suszarni odpadów ściekowych w PGK Żyrardów.

Michał Tkacz reprezentujący Klub Radnych NPS Nowy Żyrardów – Kukiz’15 Żyrardów na ostatniej Sesji RMŻ złożył wniosek do Prezydenta Miasta Żyrardowa o udzielenie informacji dotyczącej suszarni odpadów ściekowych w PGK Żyrardów.

Wniosek zawierał następujące pytania: 1. Jaka jest wydajność suszarni? 2. Jaka ilość odpadów została wysuszona (przetworzona) od momentu jej powstania? 3. Jaka jest moc przerobowa suszarni? 4. Jakie zyski/straty wygenerowano w związku z prowadzeniem suszarni? 5. Czy...