Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa powołano zarządzeniem Prezydenta Miasta Wojciecha Jasińskiego. Jest organem opiniodawczo-doradczym, który przedstawił propozycje upamiętnienia w Żyrardowie wydarzeń historycznych. W skład Zespołu wchodzą: Dariusz Kaczanowski – dr ekonomii, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa; Jerzy Jankowski – geograf, nauczyciel, Radny Rady Miasta Żyrardowa; Jerzy Paruszewski – pisarz, archeolog; Bogusław Nietrzebka – historyk, Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego.
Na czerwcowej sesji Rady Miasta Żyrardowa ZUH przedstawił raport działań planowanych w związku przypadającą w przyszłym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tzw. ustawą dekomunizacyjną. Po długich dyskusjach przyjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji zmian w nazewnictwie ulic, demontażu tablic gloryfikujących Armię Czerwoną, demontażu pomnika GL-owca przy stacji, a także upamiętnienia na tablicach ważnych wydarzeń z czasów zaborów i wojen.
Jak powiedział radny Jerzy Jankowski: symbole są ważne. Według Zespołu Upamiętniania Historii bardzo duże znaczenie ma to, które wydarzenia, które daty i których ludzi upamiętniamy w miejscach publicznych, nadając nazwy ulicom, wmurowując tablice czy budując pomniki. Minęło 28 lat od upadku komunizmu, a my ciągle mamy w Żyrardowie nazwy nadane w PRL-u, które upamiętniają pochody majowe, połączenie PPR z PPS, czy wejście do Żyrardowa siepaczy Stalina.
W głosowaniu Rada Miasta przyjęła uchwałę przygotowującą zmiany nazw w Żyrardowie.

foto: polskaniezwykla.pl