Budżet za rok 2016 wykonano w sposób godny pochwały, co odnalazło odbicie m.in. w bardzo pozytywnej (bez uwag) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z siedzibą w Płocku.
Wskaźniki dla Żyrardowa są bardzo dobre, niektóre wręcz imponujące, zwłaszcza gdy się uwzględni sytuację miasta w poprzednich kadencjach. Praca prezydenta Wojciecha Jasińskiego wraz z zastępcami dr Dariuszem Kaczanowskim i Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim przynosi pozytywne efekty. Zrównoważono budżet, radykalnie zmniejszono zadłużenie miasta, skutecznie postawiono na inwestycje, wygospodarowano dużą nadwyżkę finansową, nawiązano liczne kontakty partnerskie, w tym zagraniczne.
Udzielenie absolutorium za 2016 rok jest w takiej sytuacji oczywistością, inne rozwiązanie świadczyłoby o absolutnym niezrozumieniu podstawowych zasad ekonomicznych i niezrozumieniu czym jest absolutorium i od czego powinno zależeć.
Nie znaczy to, że nie mamy zastrzeżeń co do bieżącej pracy niektórych urzędników i do niektórych pomysłów forsowanych w mieście. Jednak od dyskusji na te tematy są bieżące spotkania klubu z prezydentem i komisje, a nie absolutorium.
Podsumowując, Klub Radnych “NPS Nowy Żyrardów – KUKIZ’15” gratuluje panom prezydentom sukcesu – bo tak to należy uczciwie nazwać. Wykonaliście panowie, wraz z pracownikami Urzędu Miasta Żyrardowa, bardzo dużą pracę, która przyniosła bardzo dobre efekty. Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę.

 

radni: Jerzy Jankowski, Mariusz Koźbiał, Marcin Rosiński, Michał Tkacz, Marcin Zawiślański.