W minionym miesiącu Przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Żyrardów zwołał walne zebranie członków Stowarzyszenia na którym wybraliśmy nowy zarząd Stowarzyszenia jak również powołaliśmy komisję rewizyjną.
Skład zarządu wygląda następująco:
Przewodniczący Stowarzyszenia Nowy Żyrardów Mariusz Gontarczyk
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dariusz Kaczanowski
Skarbnik Stowarzyszenia Leszek Kamiński
Sekretarz Stowarzyszenia Michał Stelmach
Członkowie zarządu:
Cezary Kilar
Mariusz Koźbiał
Michał Tkacz
Maciej Widawski
Jerzy Jankowski
Marcin Zawiślański

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący Bogumił Sip
Wiceprzewodnicząca Marzena Galantowicz
Członek komisji Kamil Wykrętowicz