Przedstawiciele Stowarzyszenia „Nowy Żyrardów” wzięli udział w obchodach 34 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Organizatorem uroczystości była Rada Oddziału NSZZ ,,Solidarność” w Żyrardowie. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy pomniku ,,Droga Polski ku Wolnym Narodom” mieszczącym się na skwerze Solidarności. Wśród biorących udział w obchodach byli m.in. Prezydent Miasta Żyrardowa – Wojciech Jasiński, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz młodzież szkolna.