Stowarzyszenie „Nowy Żyrardów” od dawna zauważało potrzebę przeprowadzenia zmian w mieście. Rozpoczęliśmy je od najważniejszej rzeczy, a mianowicie od próby odwołania w referendum nieudolnych prezydentów. Przedstawiliśmy naszą wizję naprawy i rozwoju miasta – naszą deklarację programową. W zbliżających się wyborach samorządowych chcemy ponownie zaapelować do żyrardowian o to, że mamy alternatywę wyboru: między nieodpowiedzialnością finansową i ignorancją potrzeb mieszkańców a zupełnie nową jakością, wolną od powiązań towarzysko-zawodowych, nastawioną na pracę dla miasta.

 

Wiemy, że mieszkańcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia z rosnącym niepokojem obserwują to, co się dzieje w naszym mieście i z nadzieją oczekują zmian, które pozwolą wreszcie uruchomić potencjał Żyrardowa i energię jego mieszkańców. Wiemy też, że tylko szeroka koalicja lokalnych towarzyszeń i organizacji jest w stanie najpierw wygrać wybory a potem dokonać niezbędnych zmian. W związku z tym, od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy, których celem była współpraca wyborcza. Z przykrością należy stwierdzić, że nadal nie wszyscy rozumieją to, że miasto

potrzebuje nowego impulsu, zmian i że podstawą ich przeprowadzenia jest współpraca a nie podziały. Niestety nadal przekładają partykularne interesy nad porozumienie i współpracę. Dlatego cieszy to, że udało się doprowadzić do podpisania Porozumienia stowarzyszeń „Nowy Żyrardów” i „Przymierze dla Żyrardowa” i że współpracę zadeklarowały również osoby z innych stowarzyszeń i organizacji społecznych jak: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Tym samym udowodniliśmy to, że gdy chodzi o ważny cel, jakim jest wygranie wyborów i wprowadzenie w życie niezbędnych zmian, potrafimy się porozumieć.

 

Wypracowanie podstaw Porozumienia nie było łatwe i wymagało od wszystkich zrozumienia i cierpliwości. Jednak było warto! Powstał wspólny Komitet Wyborczy Wyborców NOWE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE, który wystawi swoich kandydatów do sejmiku, rady powiatu i miasta oraz kandydata na Prezydenta Żyrardowa. Fundamentem NPS jest program wyborczy, który powstał na bazie naszej deklaracji wyborczej. Czas przygotowań dobiega końca, niebawem inauguracja naszej kampanii wyborczej i wszystkie tajemnice związane z programem i kandydatami, zostaną odsłonięte.

Dariusz Kaczanowski

Patryk Lewandowski