Na terenie Żyrardowa odbyła się kolejna odsłona inicjatywy społecznej „szlachetna paczka”, którą w tym roku wsparło również Stowarzyszenie „NOWY ŻYRARDÓW”.

 „Szlachetna paczka” ma już 14 lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy studenci akademickiego duszpasterstwa prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka obdarowali 30 ubogich rodzin. Obecnie projekt „szlachetnej paczki” ma już charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja o dobroczynnym charakterze przed świętami w naszym kraju łączy działania setek tysięcy osób.

Od koordynatorów akcji, otrzymaliśmy informacje o żyrardowskiej rodzinie, dla której zakupiliśmy niezbędne produkty spożywcze i chemiczne oraz sprzęt AGD. Paczka została przekazana w dniu 8 grudnia 2013 roku na ręce potrzebującej rodziny przez członków naszego Stowarzyszenia „Nowy Żyrardów”. Niewątpliwie uśmiech i łzy szczęścia obdarowanych były dla nas wielką nagrodą, a także stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz kolejnych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Mamy nadzieję, że nasz symboliczny gest pomocy pozwoli ten wyjątkowy czas, jakim są Święta Bożego Narodzenia, uczynić dla tej rodziny czasem radości.

Serdeczne podziękowania składamy na rzecz organizatorów jak i innych darczyńców „szlachetnej paczki” w Żyrardowie, bez których zaangażowania i pasji nie byłaby ona możliwa. Nie jesteście sami!